Papier  /  Billboard

Druk billboardów jest realizowany w oparciu o dwie maszyny typy Turbojet. Druk megabordów , druk bluebacków ( BBS ) oraz druk reklam , plakatów  w oparciu o te maszyny realizowany jest w relatywnie szybkich terminach.

Zobacz także: